Priser på kørekort

Personbil:

 • Køretimer og teori i.h.t. lovens krav + 7 teori lektioner
 • Pris: 13.500,00 kr. excl. prøvegebyr. Prisen på lovpakken er baseret på lovens mindste krav derfor må der også påregnes ekstra kørelektioner på vej.​
 • prøvegebyr udgør 600,00 kr.
 • Lovkrav 29 lektioner i Teori.
 • 16 lektioner på vej.
 • 4 lektioner i kravlegård.
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
 • Extra vognleje 600,00 kr til prøve
 • Extra kørelektioner 500,00 kr

Særlig køreundervisning:

 • Pris 6.500,00 kr. excl. prøvegebyr 890,00 kr. 
 • 8 Lektioner i teori
 • 8 Kørelektioner
 • Vognleje til prøve
 • Extra vognleje 600,00 kr.

Generhvervelse:

 • 3 x Teori 2 kørelektioner, vognleje til prøve
 • Pris: fra 3.000,00 kr. excl. prøvegebyr 890,00 kr.
 • Extra vognleje 600,00 kr

Førstehjælp:

 • Pris: 600,00 kr.